Servicevilkår og krav

Garanti

Garantiberettigelse må ved innlevering/innsending dokumenteres med garanti-/kjøpsbevis.

Alt innlevert utstyr må feilsøkes. Dette for å anslå kostnaden og for å avgjøre om skaden omfattes av produsentens garantibestemmelser. Hvis kunden - uansett årsak - ikke ønsker reparasjonen utført, må det betales for diagnose og frakt (inn- og utsending). Dette gjelder også i de tilfeller hvor det ikke blir funnet feil. Feilsøking tar tid og i noen tilfeller kan det ta opptil 3 uker før svar foreligger.

MAKROTCH.NO utfører garantireparasjoner etter produsentens skriftlige instruksjoner og kan ikke avvike fra disse. Eventuelle innvendinger mot garantibestemmelsene må kunden ta direkte med produsenten, eventuelt med den forhandler eller distributør som står som leverandør av utstyret.

Dekkes ikke på garanti

Det er kundens ansvar å selv sørge for sikkerhetskopi av eventuell lagret informasjon på innlevert utstyr. MAKROTECH fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap av data.

Ved skifte av disk på garanti dekker produsenten kun ny disk og montering av denne. Defekt disk sender verksted til produsent for destruksjon. Overføring av data fra gammel disk eller fra sikkerhetskopi må betales av kunden dersom arbeidet ønskes utført av MAKROTECH. Hvis kunden ønsker den defekte harddisken i retur i tillegg må denne kjøpes ut.

Feil som skyldes virus, operativsystem eller annen programvare omfattes aldri av garantibestemmelsene. I slike tilfeller blir kunde fakturert for diagnose eller feilretting, samt frakter.

Feil på enhet forårsaket av væske, lyn/torden dekkes ikke av garantibestemmelsene. Ved reparasjon av slike skader vil selskapet ikke innestå for at evt. reparasjon vil løse skaden i sin helhet. Likeledes er all installasjon av programvare/operativsystemer unntatt fra produsentenes garantibestemmelser.

Rekvisita til skrivere, så som blekk, toner og fargebånd, dekkes ikke av garanti.

Generelt

Betalbare jobber må forhåndsbetales eller blir etterfakturert kunde. MAKROTECH forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk og eventuelt returnere sendinger i postoppkrav.

Alle tjenester betales etter MAKROTECH´s til enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten finnes på gjeldende verksted eller ved henvendelse til Kundesenteret, samt www.makrotech.no.

Verkstedet er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av brann, innbrudd e.l. med mindre det er utvist uaktsomhet. MAKROTECH tar heller ikke ansvar for konsekvenstap og følgeskader.

Alle reparasjoner, foruten feil forårsaket av væske og lyn/torden, garanteres i 90 dager mot samme feil.

Support og rådgivning ytes kun mot godtgjørelse.

Uavhentede gjenstander blir solgt eller kassert iht. bestemmelsene i "Lov om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta" av 29. mai 1953.

MAKROTECH utfører ikke reparasjon / service på enkeltkomponenter (hovedkort, skjermkort osv.) foruten i de tilfeller hvor dette er avtalt med verksted.

Spesielle krav ved innlevering av mobiltelefon

Om mobilen/nettbrettet som skal repareres er en iPhone/iPad, sørg for at Find my iPhone/iPad er skrudd av. Dersom det ikke er mulig å skru av Find my iPhone/iPad, logg inn på www.icloud.com og slett enheten fra FMiP(det er ikke nok å bare fjerne enheten, den må slettes fra oversikten). Hvis enheten ikke er slettet kan ikke serviceverkstedet behandle din sak.


Om produktet er en iPhone MÅ «Find my iPhone» slettes fra enheten, enten via meny på selve telefonen, eller via sletting på www.icloud.com(det holder ikke å fjerne bare enheten, den må slettes fra kontoen)! Dette har ingen innvirkning på lagrede sikkerhetskopier i iCloud.

Sikkerhetskopi og tilbehør som SIM-kort! Husk å ta sikkerhetskopi av telefonen om dette lar seg gjøre. Ved reparasjon og evt kondemnering kan innholdet på telefonen forsvinne. Verkstedet tar ikke ansvar for eventuelt tapt data. Husk også å fjerne SIM-kort, minnekort og annet som ikke er nødvendig å legge ved for å utbedre feil.

Spesielle krav ved innlevering av PC/MAC

Hva kreves av deg som kunde ved innlevering av service

  • Innloggingspassord til eksempelvis Windows/OSX må fjernes fra brukerkonto eller oppgis til kundebehandler ved innlevering av ditt produkt
  • BIOS/Harddisk passord må være deaktivert
  • Dersom kunden ikke ønskes belastes for at MAKROTECH utfører sikkerhetskopi av dine data, må kunden selv ha sørget for at nødvendig sikkerhetskopi er tatt før innlevering. Dette gjelder kun dersom kunden ønsker å ta vare på personlige data fra enheten som innleveres.
  • Nødvendig installasjonsplater må vedlegges (Windows, recoveryplater, etc)
  • Nødvendig ekte lisensbevis må fremlegges ved installasjon av programvare slik som antivirus, Office, etc.

MERK: Dersom du ikke ønsker at vi henter ut data (sikkerhetskopi) av din maskin før reinstallering, eller ønsker at vi feilsøker din OSX installasjon uten å reinstallere, trenger vi ikke passord til din maskin.